สมาคมโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ขอสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
ทีมผู้สมัครกรรมการประถม เขต 1 ทีมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เบอร์ 6 - 10
และผู้สมัครกรรมการหน่วยมัธยม เขต 1 เบอร์ 2
วันที่  19  ธันวาคม   2558

โปรดเลือกทั้งทีม

>>เว็บไซด์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ<<